FOTOMATÓN

El Fotomatón Participatiu és un espai on, a través de la fotografia i el teatre-imatge, convidem a les persones a reflexionar, d’una forma lúdica, sobre un tema particular, i a mostrar-nos la seva visió.
Es disposa un espai escènic amb fons blanc i una taula amb objectes seleccionats basant-se el tema que es tracta. Els participants passen a l’espai, on construeixen el seu missatge utilitzant el seu propi cos i els elements que vulguin, i nosaltres els prenem una foto.
Simultàniament, en una pantalla, es van mostrant en bucle totes les fotografies de la jornada. Quan es pren una nova foto, aquesta es mostra a instantàniament a la pantalla, i s’afegeix al bucle.
Si es desitja, totes les fotos es pujaran automàticament a Instagram amb un hashtag específic. Opcionalment, lliurarem les fotos impreses a l’instant.
Aquesta activitat és un complement perfecte per a esdeveniments com festivals, jornades o conferències, que tractin temes de caràcter social.

“Fotomatón sense Fronteres”, en les jornades del Dia Mundial de Teatre de l’Oprimit. Tema: Fronteres.