Long-term projects

   El barri és dels infants (2023)
   Com a casa (2022)
   
Fii La Nek (2022)
   EL COS DE LA CASA (2021-2022)

   MICOS (2020-2021)

   Gent de barri (2020)

Labs

    Albatros
    Autorrepresentació, retrat i selfie   
    Lightpainting
    Badalona VII          

CoLabs    
     A l’estiu, Barcelona t’acull         
     La Clandestina
     Dona’t pel clima
     De lo tangible a lo invisible
             
   

About
Instagram


@ 2024 El Catalejo

El barri és dels infants! (2023)


Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 
Sala Les Golfes del Centre Cívic Can Basté 


Amb la col·laboració de Can Basté, TASC, Pla de barris i Escola Calderón de la Barca (Barcelona)
El barri és dels infants! és un procés de creació participativa amb l’alumnat de quart de primària de l’Escola Calderón de la Barca, centrat en dos eixos principals: el barri i la imatge.
       Mitjançant la creació d’un Laboratori d’Observació i Creació, el projecte té com a objectiu capacitar i fomentar l’autonomia dels infants per analitzar i participar en la vida comunitària del barri, aprofitant alhora els espais i els equipaments públics. El projecte s’inspira en la visió del pedagog Francesco Tonucci, que sosté que “els infants han perdut la ciutat i se’ls ha de retornar perquè en formin part”, posant-los
al centre de la política i la gestió urbana.
       La culminació d’aquest procés es materialitza en la instal·lació expositiva El nostre barri a la Sala Les Golfes de l’Espai Fotogràfic Can Basté. L'alumnat conquereix dissenyant i intervenint l'instal·lació on es recullen les exploracions i les reflexions dels infants, a partir de fotografies analògiques i digitals, objectes, vídeo, collages i dibuixos.
En motiu de l'exposició, es va realitzar una publicació, en forma de fanzine, dissenyada per Jordi Oms, que recullia les dinàmiques realitzades amb l'alumnat i servia com a full de sala i artefacte de la mateixa instal·lació.
       El Barri és dels infants! és un projecte de El Catalejo amb la col·laboració de l’Espai Fotogràfic Can Basté, en el marc de la Caixa d’Eines, programa de cultura i educació del Pla de Barris, que introdueix les pràctiques artístiques dins el currículum escolar.


Sis portades de la publicació El nostre barri
 Publicació El nostre barri


EXPOSICIÓ

Un projecte d’El Catalejo
Comissariat: Espai Fotogràfic 
Can Basté
Coordinació: Caixa d’Eines
Docents: Remei Gómez, Esther Patiño, Elena Moltó, Virginia Inglada, Joshua Nuñez i Sonia Cambero
Impressió: HP i Taller Gràfic
PUBLICACIÓ

Textos: El Catalejo
Disseny gràfic: Jordi Oms
Impressió: Trama Tècnic

Barcelona, 2023.
Alumnat de quart de primària de l’Escola Calderón de la Barca que hi participa:  Lusian, Naiara, Leonardo, Mariem, Rania, Júlia, Pol, Fernando, Nerea, Hugo,
Alexandre, Biel, Muhammad, Adam, Ayman, Victoria, Joseth, Iris, Talha, Érika,
Nandis, Alan, Andreu, Rihab, Jaume, Vitoria, Brahem, Anas, Hugo, Sime, Pedro,
Paula, Martina, Joel, Manel, Naiara, Isaac, Damiane, Alex, Naomi, Jannat, Nayma, Yassin, Eliana, Lirenni, Ian, Henry, Adrian, Dylan i Arnau.